Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Novo Virje

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Novo Virje

Pravovaljane kandidacijske liste objavljene su dana 30. travnja 2021. godine
u 10:00 sati.
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Novo Virje


Ispis   E-mail