Poziv za dostavu ponuda – Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Novom Virju

Poziv za dostavu ponuda – Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Novom Virju

Jednostavna nabava objavljena je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET, pod brojem:

ID Poziva: 15584 - Mjera 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1 LAG

Ključne riječi: Rekonstrukcija dječjeg igrališta (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx)

Ponuda se dostavlja obvezno na dva načina:

1. Preko javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

2. U pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA NOVO VIRJE, TRG VLADIMIRA JAGARINCA 5, 48 355 NOVO VIRJE.

Rok za dostavu ponuda je 16. listopada 2020. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda - rekonstrukcija dječjeg igrališta

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Izjava o nekažnjavanju

Troškovnik- rekonstrukcija dječjeg igrališta


Ispis   E-mail