Poziv udrugama na dostavu Izvještaja o provedbi projekta/programa

Poziv udrugama na dostavu Izvještaja o provedbi projekta/programa

Mole se sve udruge s područja općine Novo Virje, a koje su temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu na području općine Novo Virje i Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga civilnog društva na području općine Novo Virje u 2020. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Novo Virje za 2020. godinu, da najkasnije do 8. veljače 2021. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore - Općini Novo Virje, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBVEZNA!

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati:
a) Opisno izvješće (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) – Obrazac 5.2.,
b) Financijsko izvješće (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge – Obrazac 5.3.:
• za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
• za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
• ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
• priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija i dr.),
c) Izjava o urednom ispunjavanju obveza iz Ugovora
- Obrazac 3.6.

Opisni i financijski izvještaji dostavljaju se na propisanim obrascima koje možete preuzeti na web stranici Općine Novo Virje, te moraju biti ovjereni i potpisani. 

OPĆINSKI NAČELNIK:
Branko Mesarov, dr. vet. med.

OBRASCI

Udruge u sportu

Obrazac financijskog izvještaja programa - sport

Obrazac izjave o uredom ispunjavanju obveza - sport

Obrazac opisnog izvještaja programa - sport

Civilne udruge

Izjava uredno ispunjenje obveza - civilne udruge

Obrazac financijskog izvještaja - civilne udruge

Obrazac opisnog izvještaja - civilne udruge


Ispis   E-mail