Naš vrtić je siguran

Naš vrtić je siguran

Sudjelovanjem u programu "Sigurnije škole i vrtići", dječji vrtić “Bregunica”, Novo Virje je već treću godinu postao ponosnim vlasnikom oznake „Naš vrtić je siguran!“, koju smo s ponosom istaknuli na ulazu u naš vrtić.
Oznaka je ostvarena kao rezultat uspješnog uključivanja odgojitelja i djece u projekt Crvenog križa pod nazivom „Sigurnije škole i vrtići“, koji ima za cilj poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece i odgojitelja za teme povezane sa sigurnošću u vrtiću kao i pripremiti djecu i odrasle za izvanredne situacije, pružanje prve pomoći i psihosocijalnu podršku.
Na „prirodne sile“ nažalost ne možemo utjecati, no možemo primijeniti određene sigurnosne postupke kako bi se osjećali spremnije i sigurnije te pripremili na rad u ovakvim nepredvidivim uvjetima.
Vrtić nastavlja s osvješćivanjem i dijeljenjem znanja o tome kako se suočiti s izazovima koje krizne situacije donose.
Ponosni smo na ovu oznaku te vjerujemo da će stečene vještine pomoći djeci snalaziti se u životu koji već sada obiluje izvanrednim situacijama.


Ispis   E-mail