Obilježavanje dana smanjenja rizika od katastrofa

Obilježavanje dana smanjenja rizika od katastrofa

Djeca vrtićke grupe dječjeg vrtića „Bregunica“ Novo Virje su 13. listopada obilježila dan smanjenja rizika od katastrofa – Priprema za izvanredne situacije potres. Aktivnosti su preuzete sa platforme Hrvatskog Crvenog križa-Sigurnije škole i vrtići.
Djeca su identificirala, procijenila, prepoznala i izabrala sigurna mjesta u vrtiću u slučaju potresa i demonstrirala sigurne položaje tijekom potresa. Vrtić je ponosni vlasnik certifikata „Siguran vrtić“.


Ispis   E-mail