Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Bregunica" Novo Virje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Bregunica" Novo Virje, KLASA: 023-01/13-01/04, URBROJ: 2137-94-13-1 od 30. prosinca 2013., KLASA: 023-01/16-01/03, URBROJ: 2137-94-16-1, od 23. studenoga 2016. godine i KLASA: 023-01/17-01/02, URBROJ: 2137-94-17-2 od 7. prosinca 2017. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bregunica" Novo Virje, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Bregunica" Novo Virje


Ispis   E-mail