OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

Dječji vrtić Bregunica vrši upise djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić) u vremenu od 25. 05. do 03. 06. 2021. godine.

Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimaju se preko sustava e-Građani sa vjerodajnicom sigurnosne razine 2 (web aplikacija Upisi u dječji vrtić) od 25.05. do 03.06.2021.

U slučaju poteškoća sa predajom zahtjeva preko platforme e-Građani ili ako roditelji/ skrbnici nemaju pristup internetu, roditelji/ skrbnici mogu doći osobno u  Dječji vrtić Bregunica,  svakim radnim danom od 25.05. do 03.06.2021. uz prethodni kontakt na telefon 810-022 radi dobivanja  željenog termina osobnog dolaska, a sve radi poštivanja epidemioloških mjera i sprečavanja okupljanja većeg broja ljudi.

VAŽNO! Za elektroničku predaju zahtjeva neophodan je osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, stoga obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Sustav korisnicima omogućava prijavu i upis djece u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na način da je povezan s državnim servisima kako bi pojednostavili cijeli proces od prijave do potpisa ugovora s dječjim vrtićem.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/ skrbnike da obavezno pročitaju :

  1. 1. eVrtici_korisničke upute_za_roditelje/skrbnike
  2. 2. Oglas za upis djece rane i predškolske dobi

Link za roditelje/skrbnike putem kojeg će roditelji/skrbnici moći predati zahtjev za upis djeteta preko ustava e – Građani biti će objavljen na našim mrežnim stranicama do kraja tjedna odnosno  najkasnije do 24.05.2021., a isti će biti dostupan i javno kroz sustav e – Građani.

Dragi roditelji hvala Vam na razumijevanju te pratite naše stranice i dalje gdje ćemo objavljivati sve novosti.

eVrtici-korisničke upute za roditelje v3.1

OGLAS O  UPISU DJECE  RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ BREGUNICA ZA PEDAGOŠKU GODINU2021./2022.

INICIJALNI UPITNIK ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ  BREGUNICA NOVO VIRJE

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ 2021.

 


Ispis   E-mail