Edukacija za poljoprivrednike – uzimanje uzoraka tla

Edukacija za poljoprivrednike – uzimanje uzoraka tla

Tečaj za pravilno uzimanje uzoraka tla održat će se 21. ožujka 2023. u Novom Virju, u Društvenom domu Drenovica (Trg Vladimira Jagarinca 2) u vremenu od 10:00 do 14:15 sati.

Obrazloženje:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustav ispitivanjem plodnosti tla za ARKOD parcele poljoprivrednog zemljišta koje su jednake ili veće od 1,00 ha, a koje se koriste kao: oranice, livade, pašnjaci, krški pašnjaci, vinogradi, voćnjaci, maslinici, kulture kratke ophodnje te mješoviti višegodišnji nasadi.

Tečaj Uzimanje uzoraka tla za analizu je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju obavezu ispitivanja plodnosti tla na svojim ARKOD parcelama prema  Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

Da bi korisnici sami mogli uzeti uzorke tla za analizu trebaju biti educirani o pravilnom uzorkovanju tla koju organizira i provodi Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. 

Edukacija traje 5 školskih sati i besplatna je za korisnike. 

Zainteresirani polaznici (nositelji ili članovi Poljoprivrednog gospodarstva) se mogu prijaviti putem linka: https://www.savjetodavna.hr/eventer/uzimanje-uzoraka-tla-za-analizu-614/edate/2023-03-21/ 

ili na broj 091/4882 777 (Tatjana Martinović).


Ispis   E-mail