Potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini

Općina Novo Virje sklopila je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.
Radi se o demografskoj mjeri kojom se osigurava financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u svim općinama Republike Hrvatske, prvenstveno u općinama u kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi.
Ovime je Općini Novo Virje dodijeljena financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti iz državnog proračuna u iznosu od 181.500,00 kuna, a što će olakšati financiranje dječjeg vrtića u Novom Virju u 2020. godini.


Ispis   E-mail