Radovi na popravcima poljskih putova

Radovi na popravcima poljskih putova

3. lipnja započeli smo sa popravkom poljskih putova koji su zbog dugotrajnog kišnog razdoblja bili značajno oštećeni. 
Za te radove biti će utrošeno cca 600 m3 šljunčanog materijala, a posao bi trebao biti završen do kraja lipnja. 


Ispis   E-mail