Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Općini Novo Virje, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Brižne žene Podravske 2“

Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Općini Novo Virje, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Brižne žene Podravske 2“


Ispis   E-mail