Raspored i način odvoza otpada s područja Općine Novo Virje

Raspored i način odvoza otpada s područja Općine Novo Virje

Molimo sve mještane koji još nisu zadužili kante za miješani komunalni otpad da to učine u Općini Novo Virje.
Od 1. srpnja 2019. godine tvrtka Drava Kom d.o.o. više neće preuzimati miješani komunalni otpad korisnicima koji nisu preuzeli kante. Mještani koji su preuzeli kante, ali im zapremnina iste nije dovoljna mogu u Općini Novo Virje preuzeti i dodatnu vreću s logom Drava Kom-a.
Vreća se predaje zajedno sa kantom za miješani komunalni otpad, a njezina cijena je 18,08 kuna.
 

Ispis   E-mail