Obavijest – podjela kanti za odvojeno prikupljanje plastike i papira

Obavijest – podjela kanti za odvojeno prikupljanje plastike i papira

Općina Novo Virje poziva sve mještane, korisnike usluge odvoza i sakupljanja otpada da u vremenu od 5. studenoga 2021. godine do zaključno sa 17. studenoga 2021. godine preuzmu žutu i plavu kantu za odvojeno prikupljanje plastike i papira.
Kante se mogu preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u Društvenom domu u Novom Virju, Trg Vladimira Jagarinca 2.
Prilikom preuzimanja kante potrebno je predočiti OIB korisnika usluge odvoza otpada.
Kante se daju korisnicima na korištenje bez naknade.

OPĆINA NOVO VIRJE


Ispis   E-mail