Tehnički pregled traktora, priključnih vozila i registracija

Tehnički pregled traktora, priključnih vozila i registracija

Sukladno novonastaloj situaciji, Stanica za tehnički pregled vozila Đurđevac, donijela je novi raspored tehničkih pregleda traktora i priključnih vozila, te registraciju istih na terenu.
 

Ispis   E-mail