Općina Novo Virje osigurala bespovratna sredstva iz EU fondova za mobilno reciklažno dvorište

Općina Novo Virje osigurala bespovratna sredstva iz EU fondova za mobilno reciklažno dvorište

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Općini Novo Virje dodijeljena su bespovratna sredstva za uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta.

Svrha projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Opći cilj projekta je poboljšati proces gospodarenja otpadom i povećati stope odvajanja otpada te smanjiti količine otpada koji se odlažu na neprihvatljiva odlagališta nabavom reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice.

Specifični cilj projekta je nabaviti i opremiti reciklažno dvorište – mobilnu jedinicu na području Općine Novo Virje sa svrhom prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja otpada. Ciljnu skupinu čini stanovništvo s područja općine Novo Virje koje će koristiti usluge mobilnog reciklažnog dvorišta te sudjelovati u izobrazno-informativnim aktivnostima s ciljem upoznavanja načina rada istog, ali i odgovornim postupanjem s otpadom.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 248.425,00 kuna, a Općini Novo Virje dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 211.161,25 kuna ili 85% ukupno prihvatljivih troškova, što je najviši mogući iznos sufinanciranja.


Ispis   E-mail