Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Graničar Novo Virje 2

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Graničar Novo Virje 2

Općina Novo Virje u svojstvu naručitelja objavljuje poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Graničar Novo Virje 2, evidencijski broj nabave: JN-1/23.

Poziv je objavljen na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) putem aplikacije AGRONET pod brojem ID poziva: 25440, ključne riječi: montažne tribine.

Ponude se dostavljaju u elektroničkom obliku (elektronički zapis originala ponude u PDF formatu, s potpisom i pečatom ponuditelja), APPRRR-u putem portala ponuda na web stranici https://agronet.apprrr.hr/. Ponude dostavljene drugim načinima smatrat će se nevažeće.

Rok za dostavu ponuda je 11. travnja 2023. godine do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda - Montažne tribine Novo Virje

Mapa 1 -Građevinski projekt Montažne tribine Novo Virje_dp

Projektantski troškovnik - Montažne tribine Novo Virje građenje

Projektantski troškovnik - Montažne tribine Novo Virje opremanje

Obrazac 1 - Ponudbeni list

Obrazac 1a- Dodatak I Ponudbenom listu

Obrazac 1b - Dodatak II Ponudbenom listu

Obrazac 2 -Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

Obrazac 3 - Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske

Obrazac 4- Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 252.

Obrazac 5 - Izjava o dostavi jamstva


Ispis   E-mail