JAVNI POZIV - sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (''Narodne novine'' broj 118/18), članka 45. Statuta Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'' broj 6/13. i 3/18) i točke III. i IV. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Novo Virje za 2019. godinu KLASA: 320-01/18-01/08, URBROJ: 2137/22-18-1, od 19. prosinca 2018. godine općinski načelnik Općine Novo Virje raspisuje

JAVNI POZIV - sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava

Preuzmite obrasce:

Obrazac zahtjev za osjemenjivanje junica i krava
Izjava PDV - osjemenjivanje junica i krava
Izjava


Ispis   E-mail