Koncesija za dimnjačarske poslove

Koncesija za dimnjačarske poslove

U postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Novo Virje objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave 2020/S 01K-0006690 s danom objave 17. veljače 2020. i rokom za dostavu ponuda 19. ožujka 2020. godine do 11,00 sati.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

Dokumentacija za nadmetanje dimnjačarski poslovi

PRILOG I. -CJENIK

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

 


Ispis   E-mail