Jesenske aktivnosti u dječjem vrtiću „Bregunica“ Novo Virje

Jesenske aktivnosti u dječjem vrtiću „Bregunica“ Novo Virje

Krajem listopada i početkom mjeseca studenog djeca dječjeg vrtića „Bregunica“ Novo Virje upoznavali su se s jesenskim plodovima.
Kroz istraživačko spoznajne aktivnosti, djeca su razvijala vlastitu percepciju različitih materijala, tekstura, oblika i boja : kesten, orah, kukuruz, žir te lišće raznih boja veličina i oblika. Pritom su se služili svim potrebnim osjetilima: vidom, njuhom, opipom, okusom. Koristili smo ih kao poticaj za likovne aktivnosti te izradu didaktičkih igara ( umetaljke, slagalice, puzzle itd.).
Puštanjem jesenskih pjesmica i brojalica odgajateljice su poticale razvoj dječjeg glazbenog stvaralaštva, a provodeći vrijeme na zraku djeca su promatrala lišće koje opada sa stabla i uživali u mnoštvo jesenskih boja.


Ispis   E-mail