Upisi u Dječji  vrtić  "Bregunica" za pedagošku godinu 2023./2024.

Upisi u Dječji vrtić "Bregunica" za pedagošku godinu 2023./2024.

Prijava na uslugu preko kojega roditelji/skrbnici mogu digitalnim putem podnositi zahtjeve za upis u dječji vrtić „Bregunica“ omogućena je putem sustava NIAS (e-Građani) pod nazivom e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove u sustav ili direktno preko linka: https://e-upisi.hr/

Dječji vrtić Bregunica vrši upise djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić) u vremenu od 11. 05. do 19. 05. 2023. godine do 12:00h
Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimaju se preko sustava e-Građani sa vjerodajnicom sigurnosne razine 2 (e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove u sustav ili direktno preko linka: https://e-upisi.hr/od od 11. 05. do 19. 05. 2023. godine do 12:00h

U slučaju poteškoća sa predajom zahtjeva preko platforme e-Građani ili ako roditelji/ skrbnici nemaju pristup internetu, roditelji/ skrbnici mogu doći osobno u Dječji vrtić Bregunica, svakim radnim danom od 11.05. do 19.05.2023. godine uz prethodni kontakt na telefon 810-022 radi dobivanja željenog termina osobnog dolaska.

VAŽNO! Za elektroničku predaju zahtjeva neophodan je osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, stoga obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Sustav korisnicima omogućava prijavu i upis djece u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na način da je povezan s državnim servisima kako bi pojednostavili cijeli proces od prijave do potpisa ugovora s dječjim vrtićem.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/ skrbnike da obavezno pročitaju :
1. eVrtici_korisničke upute_za_roditelje/skrbnike
2. Oglas za upis djece rane i predškolske dobi

eVrtici-korisničke upute za roditelje v3.1

OGLAS O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ BREGUNICA ZA PEDAGOŠKU GODINU2023./2024.

INICIJALNI UPITNIK ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ BREGUNICA NOVO VIRJE

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ 2023.

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 


Ispis   E-mail