Obavijest o produženju roka za prijavu na javni natječaj za financiranje projekata javnih potreba u sportu u 2022. godini

Obavijest o produženju roka za prijavu na javni natječaj za financiranje projekata javnih potreba u sportu u 2022. godini

Produljuje se rok za prijavu na javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2022. godini,

KLASA: 007-02/22-01/04, URBROJ: 2137-22-22-1, od 11. veljače 2022. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Općine Novo Virje dana 11. veljače 2022. godine.

Prijave sa potpunom dokumentacijom moguće je predati najkasnije zaključno sa 16. ožujka 2022. godine do 15,00 sati.


Ispis   E-mail