Obnovljen kolnik na dijelu Županijske ceste 2185 u Novom Virju

Obnovljen kolnik na dijelu Županijske ceste 2185 u Novom Virju

Obnovljen je kolnik na dijelu Županijske ceste 2185 u Novom Virju ukupne dužine 1250 metara.
Vrijednost radova je 592.000,79 kuna sa PDV-om, od čega Županijska uprava za ceste financira 473.600,63 kuna (80%) dok Općina Novo Virje sudjeluje sa 118.400,16 kuna (20%).


Ispis   E-mail