Završeni radovi na izgradnji nerazvrstane ceste Drenovica – Odvojak Živko

Završeni radovi na izgradnji nerazvrstane ceste Drenovica – Odvojak Živko

Sukladno Programu održivog razvoja lokalne zajednice koju provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije Općini Novo Virje je u travnju ove godine odobren projekt Izgradnja nerazvrstane ceste Drenovica – odvojak Živko. Po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa gore spomenutim ministarstvom te provedenom postupku jednostavne nabave Općina
Novo Virje je u kolovozu započela radove na izgradnji te nerazvrstane ceste. Radove je izvodila tvrtka Ceste d.d. Bjelovar, ugovorena vrijednost radova je 566.152,85 kuna sa PDV – om, a ukupno je izgrađeno 581 metara nerazvrstane ceste.
Ovaj projekt sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije sa 180.000,00 kuna iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2020. godini.


Ispis   E-mail