Kompletirana je projektna prijava na otvoreni natječaj Zaželi – Program zapošljavanja žena

Načelnik Općine Kalinovac Danijel Zvonar i pročelnica Jasna Kovačev prisustvovali su danas u PORI KKŽ, kao predstavnici Općine prijavitelja za projekt "Brižne žene Podravske".

Projekt „Brižne žene Podravske“ ukupne je vrijednosti 3.084.410,19 kn te će se njegovom provedbom zaposliti 18 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s područja općina Kalinovac, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Ferdinandovac, koje će brinuti za 112 krajnjih korisnika. Korisnicima će biti pružena podrška i pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće domova, pripremi obroka, osobnoj higijeni te posredovanju u ostvarivanju različitih prava, kao i pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima te podrška kroz razgovor, druženje i socijalno uključivanje. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a bit će financiran u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Opći cilj natječaja je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja, dok je specifični cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Uspješnom suradnjom 5 općina - Kalinovca kao prijavitelja, Molvi, Novog Virja, Podravskih Sesveta i Ferdinandovca kao projektnih partnera te „PORE“ KKŽ kompletirana je projektna prijava koja je prijavljena na otvoreni natječaj Zaželi – Program zapošljavanja žena. Kod pripreme projektnog prijedloga stručna i savjetodavna podrška „PORE“ KKŽ pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.


Ispis   E-mail