Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Općini Novo Virje, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Brižne žene Podravske III“

Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Općini Novo Virje, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Brižne žene Podravske III“


Ispis   E-mail